català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

societat.jpg

NOU TERMINI CONCURS ADJUDICACIÓ BAR LA SOCIETAT

Data: 29/11/2018

L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta ha AMPLIAT el termini del concurs públic per l’adjudicació de la gestió i explotació del cafè-bar-restaurant La Societat.

 

  • Nou termini: Dilluns 10 de desembre a les 15 hores
  • Durada de l’adjudicació: 1 any prorrogable per un altre més
  • Cànon mínim mensual: 121,00 euros, IVA inclòs, millorable a l’alça
  • L’Ajuntament es fa càrrec de les despeses de llum, gas i electricitat
  • Local totalment equipat i llest per començar a donar servei

 

Trobareu els plecs de clàusules al Perfil del Contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39310147&reqCode=viewCn&idCap=29706590&

Per a qualsevol dubte sobre aquesta qüestió, no dubteu en contactar amb les oficines municipals.

www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009