català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

fitosanitaris.jpg

CAMPANYA INSPECCIONS EQUIPS FITOSANITARIS

Data: 28/11/2018

El cos d'Agents Rurals, en col·laboració amb el Servei d'Ordenació Agrícola del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, realitzarà a partir del proper mes de gener una campanya d'inspeccions dels Equips d'aplicació de Productes Fitosanitaris (EAPF).

En aquestes inspeccions es comprovarà que tots els equips d'aplicació de productes fitosanitaris en ús, compleixin els següents punts legalment establerts:

 

  • Inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).
  • En equips de més de 5 anys: Haver passat la inspecció tècnica, cosa que s'acredita mitjançant etiqueta adhesiva a l'equip o mitjançant certificat d'inspecció.

A la mateixa inspecció es comprovarà que la persona que està realitzant l'aplicació de productes fitosanitaris porta el corresponent carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris.

En cas d'incompliment dels punts esmentants els Agents Rurals informen que aixecaran acta d'inspecció i aquesta es remetrà a la Secció d'Agricultura i Sanitat vegetal dels SSTT del DARP.

 


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009