català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

DIPTA_H_col1.jpg

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ 2017

Data: 11/01/2018

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - convocatòria 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions que es relacionen a continuació:

 

Programa de sosteniment del lloc de secretaria-intervenció (PAM 2017)

Concepte:                  Programa de sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

% concedit:               100%

Import concedit:       10.000,00€

 

Despesa corrent (PAM 2017)

Concepte:                  Despesa corrent 2017

% concedit:               100%

Import concedit:       22.082,34€

 

Subvencions per interessos de préstecs

Concepte:                  CaixaBank

% concedit:               100%

Import concedit:       931,04€

 

Concepte:                  BBVA-CX

% concedit:               100%

Import concedit:       88,40€

 

Subvenció per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

Mínim a executar      1.217,33 €

% concedit                95,00 %

Import concedit:       1.156,47 €

 

 

Subvenció pel finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

 

Concepte:                  Adequació del lavabo d’ús exclusiu del personal mèdic

Mínim a executar      1.338,66 €

% concedit                95,00 %

Import concedit:       1.271,73 €

 

SubvenciÓ per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari (Festival EVA) 

 

Concepte:                  Festival EVA, 2017

Mínim a executar      11.301,86 €

% concedit                94,81 %

Import concedit:       10.715,77 €

 

Subvenció destinada als equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials

 

Concepte:                  Reparació del sostre de fusta de l’antic molí d’oli

Mínim a executar      2.098,28 €

% concedit                95,00 %

Import concedit:       1.993,36 €

 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà

 

Mínim a executar      497,08 € (manteniment)

% concedit                95,00 %

Import concedit:       472,23 €

 

 

Concepte:                  Instal·lació d’una centraleta de clor lliure automàtica per la potabilització de l’aigua del dipòsit municipal i d’un renta-ulls.

Mínim a executar      3.628,99 € (inversions)

% concedit                95,00 %

Import concedit:       3.447,54 €

 

Subvenció per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals

Concepte:                  Millora dels vestidors de la pista esportiva

Mínim a executar      6.696,36 €

% concedit:               88,93%

Import concedit:       5.955,07 

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de banys (platges i piscines)

 

Concepte:                  Socorrisme a la piscina

Mínim a executar      6.877,45 

% concedit:               95,00%

Import concedit:       6.533,58 

 

Subvenció de caràcter excepcional

Concepte:                  Instal·lació d’un regulador de freqüència i renovació del quadre de llum

Pressupost elegible 4.731,08 

% concedit:               95,00%

Import concedit:       4.494,53 

 

Subvencions del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI 2017)

Concepte:                  Adquisició i instal·lació d’equipament informàtic

Pressupost elegible 6.434,78 

% concedit:               88,58%

 

Import concedit:       5.700,00 

2


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009