catal�

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

L'ajuntament | Informació al contribuent (actualitzat 2016)

 

Calendari de pagament de tributs locals per l'any 2016.

  

 

  

CONCEPTE                   

  PERÍODE DE COBRAMENT

600 - IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

31/03/2016 - 31/05/2016

500 - IBI URBANA

29/04/2016 - 30/06/2016

501 - IBI RÚSTICA

29/04/2016 - 30/06/2016

100 - TAXES - PREUS PÚBLICS

30/06/2016 - 31/08/2016

503 - BI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

30/06/2016 - 31/08/2016

010 - IAE

29/07/2016 - 30/09/2016

    

 

                   CONCEPTE             

 PERÍODE CONSUM 

  PERÍODE DE COBRAMENT

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

 01/10/2015  -  31/12/2015 

29/01/2016  -  29/03/2016

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

  01/01/2016 - 31/03/2016

29/04/2016 - 30/06/2016

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

 01/04/2016 - 30/06/2016

29/07/2016 - 30/09/2016

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

 01/07/2016 - 30/09/2016

28/10/2016 - 30/12/2016

800 - SUBMINIST. D'AIGUA       

     01/10/2016 - 31/12/2016      31/01/2017 - 31/03/2017

 

 

Que vençuts els terminis assenyalats de període voluntari de cobrament s'iniciarà el període executiu per a la recaptació dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà per l'organisme de BASE - Gestió d'ingressos, en qui es té delegada la gestió del cobrament d'aquests tributs municipals.
www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) info@pradelldelateixeta.cat
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009